Načítám :-)

Výchozí vzhled

Černá a bílá zatím jen pokus, pokud se ti líbí, napiš.

10:34 Host čte článek Halloweenská pohádka
10:34 Host čte článek Omluva po telefonu
10:34 Host čte článek Těstovinový salát ala Lenka
10:34 Host čte článek Silná alergie
10:34 Host čte článek Chce se mi brečet
10:34 Host čte článek Piercing
10:34 Host čte článek Hudební novinky
10:33 Host čte článek Pohádky na DVD a v televizi
10:33 Host čte článek Nechci za nimi dolejzat
10:33 Host čte článek Města duchů

Mezinárodní soutěž

Cílem mezinárodní soutěže "Cestovní kancelář" projektu "Budoucnost ruku v ruce - budování přeshraniční spolupráce" je podpora vztahu ke kultuře a životnímu prostředí u žáků základních a středních škol, rozšíření vyjadřovacích schopností u obou jazyků, rozvoj kreativity a schopnosti pracovat s nejmodernějšími zdroji a nástroji marketingové komunikace. Úkolem dětí je vytvořit pro své kamarády dvoudenní výlet, během kterého se dozví a poznají vše podstatné o daném regionu.

1. Kdo je pořadatel a organizátor soutěže?

POŘADATEL – pořadatelem soutěže je Rosnička – sdružení pro environmentální výchovu a vzdělávání se sídlem Tupesy 80, 687 07, Česká republika IČ: 65766571 (dále jen pořadatel)

KOORDINÁTOR PRO SR - Nezisková organizácia Ľ. Štúra SNP 86/7, 956 41 Uhrovec, IČ: 36119482 Slovenská republika

ORGANIZÁTOR - organizačním zajištěním soutěže byla pověřena společnost Kovosteel, s.r.o se sídlem Brněnská 1372, 686 03 Staré Město, IČ: 25548034 (dále jen organizátor)

2. Kdy a kde soutěž probíhá?

KDY
I.KOLO – průběh soutěže: únor – květen 2010
II.KOLO – průběh soutěže: září 2010 – leden 2011

KDE – soutěž bude probíhat v České republice na území Zlínského kraje i Jihomoravského kraje, na Slovensku na území Trenčianského kraje

3. Kde se mohu dozvědět další informace o soutěži?

4. Co je tématem a úkolem soutěže?

I.KOLO – děti si zahrají na majitele cestovní kanceláře a budou mít možnost naplánovat nejzajímavější dvoudenní výlet pro přeshraniční kamarády v okolí svého regionu. Přeshraniční kamarádi tak budou mít možnost dozvědět se a poznat vše podstatné o daném regionu (jeho krásy, historii, kulturu atd.)

II.KOLO – literární a výtvarné ztvárnění svého regionu. Úkolem žáků je umělecky zobrazit putování svým krajem a pomocí „umění“ zvýraznit jeho krásy.

5. Kdo se může zúčastnit I. kola?

 • soutěž je určena pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol
 • účastníci musí vytvořit 5 členný tým žáků a jedné dospělé osoby, která bude za tým odpovídat po celou dobu soutěže. Jeden dospělý může dohlížet na několik týmů. Za každou školu muže soutěžit libovolný počet týmů. Do týmu není možné slučovat žáky různých škol.

6. Musím se do I. kola soutěže přihlásit/registrovat?

 • registrace do soutěže je povinná, bez ní se nelze soutěže účastnit
 • přihlášku do soutěže/registrační formulář naleznete na www.rukuvruce.cz, zároveň bude součástí informačního e-mailu o soutěži
 • je potřeba se zaregistrovat do 24.4.2010

7. Do kdy a kam musím zaslat soutěžní práci z I. kola?

DO KDY
30. 5. 2010

KAM

 • Účastníci z ČR na adresu - KOVOSTEEL, s.r.o., Brněnská 1372, 686 03 Staré Město, Česká republika
 • Účastníci ze SR na adresu- Nezisková organizácia Ľ. Štúra SNP 86/7, 956 41 Uhrovec, Slovenská republika

Obálku označte „MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ“ Budoucnost ruku v ruce – budování přeshraniční spolupráce

8. Kdy budou vítězové I. kola vybráni a jak budou informováni?

červen 2010 – informace o vítězi budou rozeslány e-mailem

9. Kde a kdy proběhne vyhlášení I.kola soutěže a předání odměn?

28. 8. 2010 na EKODNU ve Starém Městě
Děti na vyhlášení vítězů doprovází rodiče, popřípadě jiná zodpovědná osoba.

10. Budou soutěžní práce I. kola někde vystavené?

Po ukončení druhého kola soutěže budou soutěžní i vítězné práce vystaveny v rámci výstavy v České republice v dubnu 2011 na DNU ZEMĚ ve Starém Městě a následně pak na slovenské straně v Uhrovci.

Současně budou vítězné práce vystaveny na webových stránkách: www.rukuvruce.cz

11. Jaké jsou nachystány odměny pro vítěze?

Pro vítěze obou kol jsou přichystány poukazy na zážitky plné adrenalinu v oblasti Slovácka.

12. Jaký a jak může moje třída/škola získat bonus?

Bonusem této soutěže je 2 denní výměnný zájezd do příhraničních regionů. Samotný výlet bude inspirován soutěžními pracemi. Pro účastníky zájezdu bude ZDARMA zajištěn kompletní zážitkový program. Účastníci zájezdu (vybraní žáci a učitelé) jsou povinni zajistit si na vlastní náklady platné občanské průkazy či pas. Na každých 12 žáků, je třeba jeden pedagogický doprovod, který si příjemci bonusu zajistí sami. Bonus získá 1 škola z České republiky a 1 škola ze Slovenska, v každém kole.

I. KOLO – zájezd slovenských žáků do ČR proběhne v září 2010, zájezd českých žáků na Slovensko proběhne také v průběhu září.

Kdo získá bonus? Škola, ze které se zúčastní nejvíc týmů, žáků.

13. Může být moje práce vyloučena ze soutěže?

Ze soutěže budou vyloučena:

 • všechna soutěžní díla vulgární, obsahující násilí, s rasistickým či jiným obecně nepřijatelným sdělením, soutěžní díla, jejichž pojetí je v rozporu s právním řádem, případně obecně přijímanými pravidly společenské morálky
 • soutěžní díla, která nebyla řádně označena
 • soutěžní díla, která jakýmkoliv jiným způsobem nesplní podmínky uvedené v těchto pravidlech

14. Jaké jsou přesná pravidla/požadavky na soutěžní práce?

 • výlet navrhni pro max. 40 osob (včetně doprovodu)
 • výlety soustřeď v ČR na kraj Jihomoravský a Zlínský, v SR oblast příhraniční, Trenčínský kraj
 • jedná se o 2 denní výlet včetně ubytování, stravování, pojištění osob, dopravy, vstupů

Obsah soutěžní práce

Úvod – obhajoba

 • popiš, jak by měl podle tebe ideálně výlet proběhnout
 • co je cílem toto výletu
 • proč by se měli tví kamarádi rozhodnout pro tvůj výlet
 • co tento výlet tvým kamarádům přinese

Nabídka výletu

 • zaznač trasu výletu do mapy
 • seznam své kamarády s lokalitou v níž se výlet uskutečňuje (text, obrázky)
 • vytvoř plán výletu (navštívená místa, krátké seznámení s nimi)
 • vytvoř časový harmonogram výletu
 • co všechno výlet zahrnuje, co je v ceně výletu
 • co není v ceně výletu
 • ještě může tvé kamarády cestou zaujmout
 • na co by si měli dát pozor
 • co by si měli tví kamarádi vzít s sebou

Rozpočet výletu

 • vytvoř rozpočet výletu (zahrň do rozpočtu veškeré náklady, které jsou nutné k uspořádání tvého výletu)
 • zjisti přibližné ceny
 • urči cenu výletu pro 1 osobu

Propagace

 • navrhni a vytvoř propagaci výletu tak, aby byla originální a zaujala, fantazii se meze nekladou, tvým úkolem je, nalákat své kamarády do rodného kraje a přesvědčit je, že právě tvůj výlet bude pro ně největším zážitkem
 • vytvoř propagační materiál (leták, katalog …), který bude obsahovat všechny výše zmíněné náležitosti včetně celkové ceny pro 1 osobu

Maskot výletu

 • bude tvé kamarády provázet po celou dobu výletu
 • vyrob maskota z odpadů, které je možné dále recyklovat

Označení soutěžních prací

 • označení na zadní straně výrobku, propagačního materiálu atd.
 • název a adresa školy
 • název soutěžní práce
 • jména a příjmení členů týmu
 • věk členů
 • jméno a příjmení, e-mail, telefon kontaktní osoby (učitel, který spolupracuje s týmem)

Zaslání hotových prací

 • vše ulož v elektronické podobě na CD/DVD a zašli na výše uvedenou adresu
 • výrobky důkladně zabal a zašli spolu s CD/DVD
 • doporučujeme provést před odesláním fotodokumentaci výrobků a pořízené fotografie též umístit na CD/DVD

15. Další ustanovení

Práva organizátora – organizátor si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její podmínky. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Práce zaslané do soutěže nebudou vráceny, registrací do soutěže umožňujete organizátorovi soutěže soutěžní díla používat, reprodukovat, upravovat, publikovat a distribuovat. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher v případě, že nebude mít výhry k dispozici tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny kontaktní e-mailové adresy, nedoručení oznámení o výhře z důvodu přesycení emailové schránky, jakož ani z jiných důvodů, jež neleží na straně pořadatele.

Přijetí pravidel – účastí v soutěži potvrzujete, že tato pravidla plně přijímáte

Ochrana osobních údajů - Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jména výherců ve svých materiálech a na všech svých webových stránkách s tím, že za tímto účelem mohou být pořizovány jejich obrazové a zvukové záznamy. Každý tým, který vyplní a odešle přihlašovací formulář, souhlasí s tím, aby organizátor soutěže zpracovával jím poskytnuté osobní údaje, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami. Vyplněním a odesláním formuláře soutěžící dále udělují souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů správcem a zpracovatelem za účelem zařazení do databáze. Soutěžící udělují souhlas, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem. Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "zákon"), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv písemnou formou na adrese sídla organizátora odvolán. Odvoláním souhlasu zaniká soutěžícímu právo na účasti v soutěži bez nároku na náhradu.

Leták a přihlášku najdete ZDE

Zdroj: www.zkola.cz

13.4. 2010

Komentáře k článku

Nový komentářKidsLand.cz ©2017, loga
Pravidla používání webu

WEBDESIGN BY HAZMI

Mobilní zobrazení.
Doporučujeme